Credits

thatsluck studiepoeng

Bilder Copyright

Alle bilder som vises på nettstedet eller brukes i programvare og ebøker, er funnet online på nettsteder som tillater bruk også for kommersielle formål. I tilfelle en feil, eller hvis du er eieren av et bilde og du mener at det blir brukt feil, kan du sende en e-post til info @thatsluck.com, slik at vi kan fjerne det umiddelbart. Det kommer ikke til ThatsLuck.com bruke eller vise bilder som er beskyttet av opphavsrett.

 

Hovedkilder til bilder som brukes

  • https://unsplash.com
  • https://publicdomainvectors.org
  • https://smartmockups.com
  • https://pixabay.com
  • https://kaboompics.com
  • https://www.pexels.com

Frontdeksel av eBok-håndbøker: Las Vegas - Bilde av Suyash Dixit da Pixabay

 
Videoopphavsrett
Videoen på hjemmesiden er underlagt Creative Commons-lisensen. Forfatterinfo.
 
Logo og varemerker Copyright 
Alle varemerker tilhører deres legitime eiere: tredjeparts varemerker, logoer, produktnavn, handelsnavn, firmanavn og firmanavn som er nevnt, er varemerker for deres respektive eiere eller varemerker registrert av andre selskaper og har blitt brukt kun til forklarende formål, uten noe formål brudd på gjeldende copyright. Indikasjonen av de nevnte varemerkene og logoene er funksjonell for et bare beskrivende formål med innholdet, i henhold til gjeldende lovgivning.