Terms & Conditions

thatsluck vilkår og betingelser

Bruken av programvaren lastet ned fra nettstedet ThatsLuck.com innebærer ubetinget aksept av følgende Vilkår og betingelser, som brukeren erklærer å ha lest, forstått og akseptert i sin helhet.

 

1 COPYRIGHT - PROGRAMVAREN til stede den ThatsLuck.com er beskyttet av lovene om opphavsrett og av den gjeldende opphavsretten i Italia, av bestemmelsene i internasjonale traktater og av alle andre gjeldende lover. 

Derfor er brukeren forpliktet til å behandle programvaren som alt annet opphavsrettsbeskyttet materiale (f.eks. En bok eller en DVD-plate). Brukeren kan uansett ikke reprodusere og markedsføre programvaren uten forutgående skriftlig tillatelse fra ThatsLuck.com

 

2 BRUKERENS RETTIGHETER - ThatsLuck.com gir brukeren rett til midlertidig å bruke programvaren til eget privat bruk.

Programvaren forstås å være "i bruk" når den brukes via en datamaskin, nettbrett, smarttelefon eller en hvilken som helst annen egnet enhet. Brukeren er klar over og godtar det ThatsLuck.com kan når som helst hemme bruken av programvaren permanent uten forvarsel.

 

3 BEGRENSNINGER FOR BRUK AV PROGRAMVAREN - Brukeren kan ikke på noen måte endre programvarens funksjonalitet.

Bruken av den nedlastede programvaren innebærer ikke automatisk retten til å bruke oppdateringer eller nyere versjoner.

 

4 EKSKLUSJON AV ANSVAR FOR SKADER - I ingen tilfeller administrator av nettstedet ThatsLuck.com vil være ansvarlig for direkte eller indirekte skader (inkludert, uten begrensning, skade for tap eller inntektstap, forretningsavbrudd, tap av informasjon eller andre økonomiske tap) som skyldes bruk eller ikke-bruk av programvaren, selv om det henvises til nettstedsadministrator ThatsLuck.com har blitt informert om muligheten for slik skade.

Ansvaret hviler utelukkende på brukeren. Brukeren fraskriver seg nå å kreve erstatning for direkte eller indirekte skader av noe slag som skyldes bruk eller ikke-bruk av programvaren som er lastet ned fra nettstedet. ThatsLuck.com For alt som ikke er gitt eller rapportert her, henvises det til den italienske borgerloven.